Visie op onderwijs

“Er is zo veel te leren!”
Leren wat je kunt
We willen veel aan je leren en het beste uit je halen. We hebben moderne lesmethoden en vinden de rol van de leerkracht heel belangrijk. Daarom blijven we zelf ook steeds leren en werken aan kwaliteitsverbetering. We leggen de lat hoog. Van proberen kun je leren. We geven uitdagend onderwijs op maat.
Samen ben je meer
Wij denken om elkaar. Samenwerkend leren vinden wij belangrijk want leren doe je samen. We komen voor de ander op en helpen elkaar.
Worden wie je bent
Jij in de wereld, in de maatschappij. Jij bent uniek. Bij ons ben je veilig. We kennen elkaar en hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We hebben aandacht voor jou vanuit Christelijke normen en waarden. Bij ons tel jij mee.