Visie op onderwijs

“Er is zo veel te leren!”
Leren wat je kunt
We willen veel aan je leren en het beste uit je halen. We hebben moderne lesmethoden en vinden de rol van de leerkracht heel belangrijk. Daarom blijven we zelf ook steeds leren en werken aan kwaliteitsverbetering. We leggen de lat hoog. Van proberen kun je leren. We geven uitdagend onderwijs op maat.
Samen ben je meer
Wij denken om elkaar. Samenwerkend leren vinden wij belangrijk want leren doe je samen. We komen voor de ander op en helpen elkaar.
Worden wie je bent
Jij in de wereld, in de maatschappij. Jij bent uniek. Bij ons ben je veilig. We kennen elkaar en hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We hebben aandacht voor jou vanuit Christelijke normen en waarden. Bij ons tel jij mee.
Burgerschapsvorming
We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op en ze te betrekken bij onze maatschappij. In de midden-en bovenbouw volgen we het nieuws via het jeugdjournaal, we geven les over staatsinrichting bij geschiedenis, we nemen deel aan maatschappelijke projecten, we houden acties in de wijk en brengen regelmatig een bezoek aan verpleeghuis De Enk, voor Sint Maarten, het kerstfeest of een kunstproject.
Onze school heeft een leerlingenraad. Jaarlijks worden de leden gekozen vanaf groep 4. Leerlingen mogen zich kandidaat stellen. De leerlingenraad vergadert tussen de middag ongeveer 1x per 6 weken o.l.v. een leerkracht. Ze mogen meepraten over het reilen en zeilen in school. Zo hebben ze de afgelopen jaren in de laatste schoolweek een talentenjacht georganiseerd en hebben ze gezorgd voor twee nieuwe geitjes in het Dierendal.