Het team

De kwaliteit van onze leerkrachten.
Leerkrachten bij ons op school werken voortdurend aan hun ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als team steeds samen te werken en te overleggen. Alleen zo kunnen we het onderwijs goed op elkaar afstemmen. Een les van een leerkracht bij ons op school wordt niet alleen jaarlijks twee keer door de directeur bekeken, maar ook de intern begeleider en de rekencoördinator gaan op klassenbezoek. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leerkrachten om bij elkaar een les te bekijken. Dit kan op onze eigen school, maar ook op scholen binnen onze stichting.  Om nieuwe ontwikkelingen te volgen zijn er ieder jaar studiemiddagen en volgen leerkrachten scholingscursussen.
Leerkrachten worden beoordeeld en begeleid.
Aan de leerkrachten die bij ons op school werken worden eisen gesteld. Uiteraard zijn de leerkrachten bevoegd om les te geven en hebben de leerkrachten een bewijs van goed gedrag moeten overhandigen. Maar daar blijft het niet bij. Leerkrachten die bij ons op school werken worden jaarlijks bekeken aan de hand van een kwaliteitslijst. Met dit instrument wordt het instructiegedrag van de leerkrachten bekeken en beoordeeld. De sterke punten van een leerkracht worden belicht. Ten aanzien van ontwikkelpunten formuleert de leerkracht doelen. Uiteraard hebben de leerkrachten ook functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. De leerkracht doet er toe. Het zijn de mensen waar u uw kind dagelijks aan toe vertrouwt.