Ouders en school

Ouders zijn bij ons op school van harte welkom. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn over de ontwikkeling en prestaties van uw kind bij ons op school. We zijn heel blij dat ouders bij ons op school meehelpen en mee willen denken en praten. Zo zitten er ouders in de medezeggenschapsraad, de ouderraad en in de klankbordgroep. Er zijn ouders die thematafels in school verzorgen, ouders die helpen bij het verkeersonderwijs, klusouders, contactouders voor iedere groep en ook ouders die af en toe helpen. Maar ouderbetrokkenheid is meer dan dat.

Betrokken ouders maken het verschil

Ouders die betrokken zijn, volgen de (leer-)ontwikkeling van hun kind, weten waar op school aan gewerkt wordt, geven thuis ondersteuning en hebben met de school regelmatig contact over de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Ze tonen belangstelling voor hoe het op school gaat. Ze bezoeken ouderavonden en voelen zich ook betrokken bij de organisatie van de school.

Social Schools

Sinds 2016 werken we met Social Schools, een informatieomgeving voor ouders. U krijgt via school een code, waarbij u eenmalig uw e-mailadres invult en aangeeft welke informatie u wilt delen en met wie. Alle berichtgeving van school ontvangt u dan automatisch via uw eigen mailbox. Ook kunt u via Social Schools een tijd reserveren voor bijv. de 10 minutengesprekken. U ontvangt altijd eerst een e-mail hierover. Onze nieuwsbrief, het S-blad, wordt iedere twee weken naar alle ouders van school gestuurd in Social Schools. Via deze nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van actuele zaken in en rond de school. Er liggen ook altijd een paar ‘papieren’ exemplaren ter inzage op de informatieplanken in de hal bij de onderbouw en in de tochtsluis bij de hoofdingang.