Plusklas

Voor leerlingen die meer aankunnen, bieden we naast het compacten van de basisleerstof Levelwerk aan. Dat betekent: niet meer van hetzelfde, maar anders, met meer uitdaging en heel leerzaam. De leerlingen plannen wekelijks hun Levelwerk en bespreken problemen en oplossingen onder leiding van de plusklasleerkracht. Plezier in het leren leren, kritisch zijn op je eigen werk en doorzetten wanneer het moeilijk is vinden we belangrijk. Leerlingen ontdekken zo dat er altijd iets te leren is.
In projectvorm wordt gewerkt aan uitdagende opdrachten. Het eindresultaat waar naar toe wordt gewerkt is steeds verschillend. Van het maken van een box met proefjes of een muurkrant tot het ontwerpen van een informatiegids voor een tentoonstelling of het ontwikkelen van een eigen portfolio. Door samen te werken leren de leerlingen van en met elkaar. De plusgroepleerkrachten hebben een ondersteunende en begeleidende rol. Na ieder project ontvangen de leerlingen een evaluatieformulier met daarin feedback op het werkwijze tijdens het project en het eindproduct. Het is mooi om te zien dat leerlingen willen werken aan wat ze lastig vinden en tegelijk plezier beleven aan het uitdenken, ontwerpen en creëren van iets nieuws.