Vakantierooster – vrije dagen 20 -21

Vakantierooster 20 – 21
Eerste schooldag: 17 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober 2020 – 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 – 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021- 28 februari 2021
Pasen 2 april 2021- 5 april 2021
Meivakantie 24 april 2021- 9 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021 en 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021

Lesvrije (mid)dagen voor de kinderen:
Vrijdag 25 sept 2020
Dinsdag 20 okt 2020 Zuidlaardermarkt
Vrijdagmiddag 18 dec 2020 (voor de kerstvakantie)
Maandag 1 febr 2021 tot 12.00 les
Maandag 1 maart 2021 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
Donderdag 24 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021 tot 12.00 les (voor de zomervakantie)