Identiteit

Het Stroomdal is een open christelijke basisschool. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. We hechten er grote waarde aan dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen, waarbij we verantwoordelijkheid en respect voor elkaar en de wereld om ons heen heel belangrijk vinden. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is van harte welkom bij ons op school. Daarbij is het niet noodzakelijk dat u lid bent van een kerk. Wel vragen we alle ouders om onze identiteit te respecteren.
In de praktijk zult u aan de volgende dingen merken dat wij een christelijke basisschool zijn:
  • Wij vertellen ’s morgens zowel verhalen uit de Bijbel  als de zgn. spiegelverhalen, verhalen die de betekenis van de Bijbelverhalen verduidelijken. N.a.v. deze verhalen voeren we gesprekken met de kinderen, wordt er gezongen, gelezen of een andere verwerkingsvorm gekozen.
  • We beginnen en eindigen de dag met een gebed.
  • We zingen ook christelijke liederen.
  • De christelijke feestdagen vinden we belangrijk en worden bij ons gevierd.
  • We sparen wekelijks voor een goed doel, soms aangevuld met actuele acties.
  • We beginnen de week met een startviering in het speellokaal. Alle kinderen en leerkrachten zijn daarbij aanwezig. In het voorjaar nodigen we ook de ouders uit om een startviering bij te wonen.