Identiteit

Hoe geven wij vorm aan onze identiteit?

Het Stroomdal is een open christelijk kindcentrum. We hechten er grote waarde aan dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen, waarbij we verantwoordelijkheid en respect voor elkaar en de wereld om ons heen heel belangrijk vinden. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is van harte welkom bij ons op school. In de praktijk zult u aan de volgende dingen merken dat wij een christelijk kindcentrum zijn: We vertellen verhalen uit de bijbel. Naar aanleiding van deze verhalen voeren we gesprekken met de kinderen: wat kan er met het verhaal bedoeld worden? Vaak is er een thema wat aan de verhalen wordt verbonden: liefde/macht/verdriet/hulpvaardigheid etc.:
  • We beginnen en eindigen de dag met een gebed.
  • We zingen ook christelijke liederen.
  • De christelijke feestdagen vinden we belangrijk en worden bij ons gevierd.
  • We kiezen een goed doel en organiseren een actie om geld in te zamelen.
  • We vinden het belangrijk om om te kijken naar de ander: we bezoeken verzorgingstehuis De Enk, brengen kerstmandjes rond in de buurt.
  • De kinderen in de bovenbouw krijgen les over wereldgodsdiensten, bezoeken de verschillende kerken binnen ons dorp en krijgen daarbij uitleg van de dominee.