Basisschoolnet

Sinds 2012 werken we met Basisschoolnet, een informatieomgeving voor ouders. U kunt via school een code, waarbij u eenmalig uw e-mailadres invult en aangeeft welke informatie u wilt delen en met wie. Alle berichtgeving van school ontvangt u dan automatisch via uw eigen mailbox. Ook kunt u via basissschoolnet een tijd reserveren voor bijv. de 10 minutengesprekken. U ontvangt altijd eerst een e-mail hierover.
Nieuwsbrief: Het S-blad
Sinds het najaar van 2012 krijgen alle ouders het S-blad eens in de veertien dagen digitaal toegestuurd via Basisschoolnet. Via deze nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van actuele zaken in en rond de school. Er liggen ook altijd een paar ‘papieren’ exemplaren ter inzage op de informatieplanken in de hal bij de onderbouw en in de tochtsluis bij de hoofdingang.