Ouderparticipatie

 Ouderparticipatie 
We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn over de ontwikkeling en prestaties van uw kind bij ons op school. We zijn heel blij dat ouders bij ons op school meehelpen en mee willen denken en praten. Zo zitten er ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. En zijn er veel ouders die regelmatig helpen met uiteenlopende zaken. Maar ouderbetrokkenheid is meer dan dat.
Ouders die betrokken zijn, volgen de (leer-)ontwikkeling van hun kind, weten waar op school aan gewerkt wordt, geven thuis ondersteuning en hebben met de school regelmatig contact over de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Ze tonen belangstelling voor hoe het op school gaat. Ze bezoeken ouderavonden en voelen zich ook betrokken bij de organisatie van de school. Betrokken ouders maken het verschil.