Ouderparticipatie

Ouders zijn bij ons op school van harte welkom. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn over de ontwikkeling en prestaties van uw kind bij ons op school. We zijn heel blij dat ouders bij ons op school meehelpen en mee willen denken en praten. Zo zitten er ouders in de medezeggenschapsraad, de ouderraad en in de klankbordgroep. Er zijn ouders die thematafels in school verzorgen, ouders die helpen bij het verkeersonderwijs, klusouders, contactouders voor iedere groep en ook ouders die af en toe helpen. Maar ouderbetrokkenheid is meer dan dat.
Betrokken ouders maken het verschil
Ouders die betrokken zijn, volgen de (leer-)ontwikkeling van hun kind, weten waar op school aan gewerkt wordt, geven thuis ondersteuning en hebben met de school regelmatig contact over de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Ze tonen belangstelling voor hoe het op school gaat. Ze bezoeken ouderavonden en voelen zich ook betrokken bij de organisatie van de school.