Zorg

Bijna alle kinderen die bij ons op school komen doorlopen de basisschool in 8 jaar. Ieder kind is uniek. Een kind leert en ontwikkelt zich van nature. Niet ieder kind doet dit in het zelfde tempo of op hetzelfde moment. We proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden bij ons onderwijs.
Kinderen leren bij ons zelfstandig te werken. Wanneer de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn heeft de leerkracht tijd om aan de instructietafel aandacht te besteden aan individuele leerlingen of aan kleine groepen. Het gaat hier om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor een of meerdere vakgebieden, leerlingen die een eigen leerroute volgen, maar ook om leerlingen die een uitgebreidere taak hebben omdat ze meer aan kunnen.
Gedurende de tijd dat een kind op school zit gebeurt er veel. Om een goede doorgaande lijn te waarborgen is goede communicatie van groot belang. Wij houden alle gesprekken en onderzoeken en toetsresultaten van de kinderen bij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Zo kan iedere leerkracht altijd inzien wat er in de afgelopen jaren op school is besproken en wat het niveau van de leerling is. Ook ouders mogen dit dossier inzien.
Een belangrijk deel in dit leerlingvolgsysteem is de registratie van de toetsresultaten van het Cito leerling-volgsysteem. Naast de methodegebonden toetsen worden er twee keer per jaar zogenaamde methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De vergelijking van de toetsscores geven een beeld van de ontwikkeling van een kind. Tevens geven de toetsscores ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind te vergelijken met het landelijk gemiddelde.
Extra hulp?
Wanneer uw kind extra hulp krijgt ontvangt u hiervan als ouders altijd een plan. Zo bent u altijd op de hoogte van de hulp die uw kind krijgt, waarom dit zo is, wanneer dit gebeurt en wanneer dit geëvalueerd wordt.