Natuurwerkplek

In het kader van natuur- en milieueducatie gaan de leerlingen van groep 7 en 8 ieder schooljaar twee à drie keer een middag naar onze NatuurWerkPlek. Als school hebben wij dit stukje natuur ‘geadopteerd’. In opdracht van Staatsbosbeheer voeren we (achterstallig) onderhoud uit onder begeleiding van de boswachter.
Naast het leren werken in de natuur willen we de leerlingen meegeven wat er allemaal te zien en te horen is in de natuur. De boswachter speelt hier een grote rol in. Hij vertelt over de leefgewoonten van de dieren en kan de leerlingen bijvoorbeeld vogelgeluiden leren herkennen. Door naar de NatuurWerkPlek te gaan, proberen we een milieubewuste houding te creëren. Zo leren onze leerlingen hoe zij goed kunnen zorgen voor de wereld om ons heen.