Beeldende vorming

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben voor dit beeldende vorming een keuze-uur, de creamiddag. Er worden verschillende opdrachten aangeboden gedurende een periode. De leerlingen kiezen een aantal van deze opdrachten. Ook onderdelen als koken, techniek en drama komen zo aan de orde.
Dankzij subsidie van provincie en gemeente neemt de school ook deel aan het Kunstmenu van de Stichting Kunst & Cultuur Drenthe. Jaarlijks worden lessen beeldende vorming, dans, drama en muziek aangeboden die, na voorbereiding door de groepsleerkracht, worden gegeven door kunstenaars en speciale docenten.
Eens in de twee jaar verzorgen de leerlingen van de bovenbouwgroepen in de schouwburgzaal van “De Kimme” een grote avond, meestal in de vorm van een musical.
Ieder voorjaar wordt het schoolfeest gevierd. Alle leerlingen en leerkrachten  leveren hieraan een bijdrage in de vorm van zang, toneel of dans.
Onze muziekdocente Sjoukje Strijker verzorgt muziekprojecten bij ons op school. Ze geeft een aantal muzieklessen rond een thema, met meestal aan het eind een optreden. We hebben sinds enkele jaren een eigen (gelegenheids-) schoolorkest en daar zijn we best trots op! Ons schoolorkest treedt o.a. op bij het Sinterklaasfeest en het kerstfeest.