Engels vanaf groep 1

Beste ouders
Hallo Ik ben Clair Mulder. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit South Wales en hebben mij tweetalig opgevoed. Ik heb na de PABO een aantal jaar als groepsleerkracht gewerkt en ben me sinds 2004 gaan specialiseren in tweetalig onderwijs. Naast mijn werkzaamheden als vakleerkracht Engels begeleid ik ook scholen die vroeg vreemde talen onderwijs ( VVTO) willen invoeren vanaf groep 1
Ik geef elke dinsdag Engelse les op het Stroomdal. Alle groepen krijgen 45 minuten Engelse les van mij. Daarnaast geeft de groepsleerkracht een tekenles in het Engels. Het geven van een vak in een andere taal noem je CLIL Content Language Integrated Learning. We hebben aan deze CLIL les een internationaal project gekoppeld. De kinderen gaan namelijk leren hoe ze hun eigen instructiefilmpje kunnen maken. Dit instructie filmpje wordt dan gedeeld met onze projectpartners in Zweden, Kroatië, Estland, Portugal, Polen en België. Deze landen zullen hetzelfde doen dus de kinderen op het Stroomdal zullen ook een tekenles ontvangen van bijvoorbeeld kinderen uit Portugal. De lessen hebben dan meteen een doel. Want wat ze geleerd hebben kunnen ze meteen in praktijk brengen. We hopen dat de kinderen veel zullen leren van dit project en dat ze er vooral veel plezier aan zullen beleven.
Ik heb een aantal tips en trics besproken wat je eventueel thuis zou kunnen doen om het taal leren te ondersteunen. Leuk om te horen dat er al een aantal kinderen ’s morgens in het Engels ontbijten. Niet met bacon and eggs maar met chocolate sprinkles and peanutbutter! Op school staat nu een Engelse boekenkast. Dit willen we gaan uitbreiden. Zaterdag 26 september is officieel de dag van de talen in Europa, dit gaan we samen vieren.