Blazersklas

We starten met een blazersklas!
We zijn heel blij dat wij als pilotschool in Zuidlaren het komende schooljaar kunnen starten met een blazersklas binnen de muzieklessen in groep 6. De blazersklas is een moderne, motiverende en effectieve manier van muziekonderwijs waarbij de leerlingen met plezier ‘hun’ instrument leren bespelen in de groep. Het model voor de blazersklas is het symfonisch blaasorkest.
Daarbij worden de volgende instrumenten gebruikt: dwarsfluit, klarinet , saxofoon , trompet, trombone, hoorn en euphonium. Alle leerlingen van de blazersklas beginnen zonder enige voorkennis op een instrument. De lessen zullen worden gegeven door juf Sjoukje Strijker in het gymnastieklokaal aan de Goudenregenlaan. Juf Sjoukje zal hierbij geholpen worden door muzikanten die ervaring hebben met de verschillende muziekinstrumenten.
Voor instrumenten wordt gezorgd. Leerlingen krijgen het instrument mee naar huis om te oefenen.