Schoolondersteuningsprofiel

De wet Passend Onderwijs verplicht elk bestuur één keer per vier jaar een ondersteuningsprofiel vast te stellen, waarin het kindcentrum aangeeft welke ondersteuning het kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben.
 Het profiel heeft, vanuit de wet, alleen betrekking op het onderwijsaanbod in ons kindcentrum. 
U vindt hier ons schoolondersteuningsprofiel 2018-2022