Algemene informatie

CKC Het Stroomdal

Welkom in één van de groenste dorpen van Europa: Zuidlaren. CKC Het Stroomdal staat midden in de wijk Westlaren en wordt door veel groen omgeven. Onze school ligt in de buurt van het stroomgebied van de Drentse Aa. Hieraan ontleent onze school haar naam. Wij zijn een relatief kleine open Christelijke school (ongeveer 130 lln). Al onze leerlingen en leerkrachten kennen elkaar, er heerst een gemoedelijke sfeer in onze school. Er werkt een enthousiast en professioneel team dat met veel plezier met elkaar voortdurend werkt aan vernieuwing en verbetering van ons onderwijs. Waar komen onze leerlingen vandaan? Onze leerlingen komen vooral uit de wijk Westlaren en het nabijgelegen dorp Schipborg. Ook bezoeken kinderen uit Tynaarlo, Zeegse, Midlaren of het dorp Zuidlaren onze school. Ongeveer een derde van onze leerling populatie staat ingeschreven bij een kerk. Er zijn veel ouders bij ons op school die zelf niet kerkelijk meelevend zijn, maar toch kiezen voor christelijk onderwijs. Ook zijn er een aantal ouders die hun kind niet vanwege de identiteit bij ons hebben aangemeld, maar omdat ze kiezen voor een kwalitatief goede school. Bij ons is iedereen welkom. Wel vragen we van ouders om onze christelijke identiteit te respecteren.

Ons onderwijs

Iedereen is anders. We proberen daarom zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Als we een les geven zullen we binnen die les differentiëren. Voor kinderen die de stof beheersen zullen we uitdaging bieden binnen het vakgebied. Aan kinderen die moeite hebben met de stof zullen we verlengde instructie geven. De leerkracht heeft de regie. We werken vanuit doelen, de leerkracht geeft een les volgens het instructiemodel. Het belangrijkst hierbij vinden we dat de kinderen betrokken zijn. Daarom maken we gebruik van afwisselende werkvormen, coöperatieve werkvormen en pedagogisch/didactische aanpakken die ervoor zorgen dat iedereen bij de les blijft. Er is ook aandacht voor zelfstandig werken, hierbij maken we ook gebruik van Ipads. Vanaf groep 3 geven we al onze leerlingen hun eigen IPad in bruikleen. Voor rekenen hebben we de boeken vervangen door software. Na de instructie van de leerkracht gaan de leerlingen aan het doel werken op hun Ipad. De software maakt aanpassingen: meer herhaling of juist een stapje terug of een stapje erbij. En de leerkracht monitort en kan direct reageren op wat er gebeurt.