Digiduif

Sinds 2016 werken we met Digiduif, een informatieomgeving voor ouders. U krijgt via school een code, waarbij u eenmalig uw e-mailadres invult en aangeeft welke informatie u wilt delen en met wie. Alle berichtgeving van school ontvangt u dan automatisch via uw eigen mailbox. Ook kunt u via Digiduif een tijd reserveren voor bijv. de 10 minutengesprekken. U ontvangt altijd eerst een e-mail hierover. Onze nieuwsbrief, het S-blad, wordt iedere twee weken naar alle ouders van school gestuurd in Digiduif. Via deze nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van actuele zaken in en rond de school. Er liggen ook altijd een paar ‘papieren’ exemplaren ter inzage op de informatieplanken in de hal bij de onderbouw en in de tochtsluis bij de hoofdingang.