Speerpunten schooljaar 20-21

Welke punten staan er dit schooljaar centraal?

Van basisschool naar Kindcentrum

We zijn een wijkschool en hebben een prachtig plekje in de wijk Westlaren. Onze lokalen zijn ruim en we hebben een groot plein rond de school. Dit zullen we behouden maar we willen vernieuwen. Ons gebouw wordt gemoderniseerd en uitgebreid tot kindcentrum. We hebben plannen om kinderopvang te realiseren.

Didactisch handelen: lesson study

Onze leerkrachten geven les volgens het EDI (effectieve directe instructie) model. Met lesson study verdiepen we ons in één aspect van dit model. Vervolgens bezoeken we elkaars groepen en maken filmopnamen. Naar aanleiding van deze opnamen trekken we conclusies: wat werkt? Waardoor wordt ons onderwijs effectief? Zo stemmen we ons didactisch handelen op elkaar af en zijn we bezig met verbetering van ons onderwijs.

Lezen, begrijpend lezen en spelling vanuit het betrokkenheidsperspectief

We laten de methode los en geven les vanuit leerlijnen. We werken thematisch, uitgangspunt is een hoge betrokkenheid van de leerling. Lees/taalplezier en beleving staan voorop. We behalen hiermee hele mooie resultaten. Spellingregels aanleren doen we natuurlijk. Invullesjes in werkboeken laten we veelal achterwege. Liever laten we onze leerlingen teksten schrijven. Deze teksten bespreken we en worden steeds verder verfijnd. We hebben deze aanpak in samenwerking met een taal- leesspecialist vormgegeven en zitten in het proces van implementatie.

Impuls Muziekonderwijs

We hebben onze blazersklas waarbij alle leerlingen in groep 5 een blaasinstrument kiezen. Ze krijgen les van een vakdocent en leren het instrument bespelen. Samen met hun klas vormen ze een blazersorkest en treden ze op. Maar we willen meer: met inzet van de subsidie impuls muziekonderwijs ontwikkelen we met een vakdocent een doorgaande leerlijn door de school. Dans, muzikale vorming, theater wordt hieraan gekoppeld.