Kinderopvang bij Het Stroomdal

Om uw kind(eren) aan te melden kunt u het aanmeldformulier invullen, scannen en mailen aan kinderopvang@ckcdrenthe.nl.

Aanmeldingsformulier CKC peuteropvang Stroomdal

Aanmeldingsformulier CKC kinderopvang en bso Stroomdal

Binnenkort verzorgen wij naast onderwijs ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor kinderen biedt onze opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen en waar kinderen mee mogen doen met gevarieerde activiteiten. Voor ouders bieden wij een vertrouwde en professionele organisatie voor de opvang van uw kinderen.

U kunt op Kindcentrum het Stroomdal op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur terecht voor:

  • Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)
  • Peuteraanbod
  • Voor- en naschoolse opvang
  • Vakantie opvang
Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken.

Op 4 juni kunnen we uitsluitsel geven of de opvang vanaf 23 augustus plaats kan vinden of vanaf een later te bepalen datum.

Meer informatie kunt u lezen in de samenvatting van de informatieavond van dinsdag 18 mei.

Onze tarieven en opvangmogelijkheden kunt u lezen op www.ckcdrenthe.nl